Claudia Klučarić

mixed diary II

1996, "mixed diary II", Papierrolle mit aufgeklebten Zeitungsausschnitten (Länge ca. 25 Meter), Holz, Sperrholz, Blech, Fensterglas, Kunststoff, 90 x 75,5 x 30,5 cm
1996, "mixed diary II", Papierrolle mit aufgeklebten Zeitungsausschnitten (Länge ca. 25 Meter), Holz, Sperrholz, Blech, Fensterglas, Kunststoff, 90 x 75,5 x 30,5 cm